Adresas: 
Šviesos takas 30, Šiauliai
Tel.: 41-552975
Fax.: 41-390106

Internetinė svetainė: 
http://www.varpelis.mir.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Šiaulių m. sav.
Ugdymo programos

Vykdomos programos:

2007 m. sukurta ikimokyklinio ugdymo programa „Vaivorykštė“.
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Tarptautinė „Zipio draugų“ programa.
Projektas „Saugus vaikas šeimoje, gatvėje, darželyje“.
Kiekviena grupė dirba pagal pasirinktas savo kryptis: ekologinę, etninę, meninę.
Veikia sportinių šokių būrelis. Vadovas Valdas Bytautas.

 

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams. Veikia specialiojo ugdymo komisija. Tėvus konsultuoja:

Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Logopedas
Bendrosios praktikos slaugytojas